ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΝΕΑ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ RESPIMAT®