Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακολουθήστε τα video παρακάτω.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ RESPIMAT® ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη νέα επαναχρησιμοποιούμενη εισπνευστική συσκευή Respimat® για πρώτη φορά, πρέπει να την προετοιμάσετε. Παρακολουθήστε τo video ή ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ RESPIMAT® ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ας παρακολουθήσουμε πως να χρησιμοποιείτε τη νέα επαναχρησιμοποιούμενη εισπνευστική συσκευή Respimat® καθημερινά ή ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ RESPIMAT®

Μέσα από το βίντεο θα μάθετε πως και πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φυσίγγιο ώστε να ξαναχρησιμοποιήσετε την εισπνευστική συσκευή ή ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ RESPIMAT®

Αφού αδειάσει το πρώτο σας φυσίγγιο, μπορείτε να επαναπληρώσετε τη νέα επαναχρησιμοποιούμενη εισπνευστική συσκευή Respimat® έως 5 φορές. Μετά από διάστημα έξι μηνών, θα πρέπει να προμηθευτείτε μια νέα επαναχρησιμοποιούμενη εισπνευστική συσκευή Respimat®.